KRIEVIJA - 90,00 EUR

Vīzas uz Krieviju - tūrisma vīza, komercvīza, tranzītvīza.


Krievijas vīza Latvijas pilsoņiem ir nepieciešama. Ja Jūs esat Latvijas nepilsonis, tad Jums vīza uz Krieviju nav nepieciešama. Ja Jūs bieži dodoties uz Krieviju lietišķā braucienā, Jums ir jānoformē komercvīzu. Vairāk informācijas par Krievijas vīzas  termiņiem Jūs varat saņemt zvanot uz tālruņa numuru +371 67350937.

  Lejuplādēt anketu    

Cik maksā Vīza uz Krieviju (Cenas EUR)  

 Vīzas tips/LR pilsoņiem

Noformēšanas termiņi (darba dienas)

 9

3


 Vienkārtēja tūrisma vīza

90

 150


 Tranzītvīza**

 90

 150

 
 Vīza bērniem

 90

 150

 

DOKUMENTI: 1 fotogrāfija (3,5х4,5 сm krāsaina, matētā, uz balta fona), pase, apdrošināšana (summai 30 000 EUR), mājas adrese un darba vieta (kompānijas nosaukums un precīza adrese), amats, tālrunis, pirmslaulības uzvārds, dzimšanas vieta, pilsēta. Pases atlikušajam derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 6 mēnešiem (skaitot no dienas, kad beidzas vīza). Darba vīza un studenu vīza - ne mazākam kā 1,5 g. (skaitot no dienas, kad sākas vīza). 
*Vīza tiek noformēta izņēmuma gadījumos (pēc pieprasījuma + iesniegums) 
** DOKUMENTI: vīza trešajā valstī, biļešu rezervācija, kas apstiprina trānzit braucienu caur Krieviju.

 Vienkārtējas un daudzkārtējas komercvīzas uz Krieviju

 Vīzas tips/LR pilsoņiem

 Ielūguma noformēšana

 Noformēšanas termiņi (darba dienas)

 Piezīmēs

 9

 3

  Komercvīza (vairākkārtēja uz 1 gadu)    

 1-3 d. dienas

 150


Ja pasē  ir iepriekšēja gada vairākkārtēja vai tūristu vīza

 Komercvīza (vienkārtēja līdz 3 men)

 1-3 d. dienas

 130 

 -

 
 Komercvīza (divkārtēja līdz 3 men)

 140

 -

Ja pasē  ir iepriekšēja gada vairākkārtēja vai tūristu vīza

DOKUMENTI: 1 fotogrāfija (3,5х4,5 сm krāsaina, matētā, uz balta fona), pase, apdrošināšana (summai 30 000 EUR), mājas adrese un darba vieta(kompānijas nosaukums un precīza adrese), amats, tālrunis, pirmslaulības uzvārds, dzimšanas vieta, pilsēta. 
* Augstāk norādītie dati + ielūguma noformēšanai nepieciešama kvalitatīva pases kopija un pase (lai ielīmētu vīzu konsulātā). 
** Augstāk norādītie dati + ielūguma noformēšanai nepieciešama kvalitatīva pases kopija un pase (lai ielīmētu vīzu konsulātā) + krievijās uzņēmuma nosaukums, precīza adrese, darbības veids ar kuru sadarbojas latvijas firma kur strādā klients.


Svarīgi!!! Ar 2010. gada 1.novembri ceļošanai ārpus Šengenas zonas vairs nebūs derīgas tās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas tika izsniegtas ar derīguma termiņu uz 50 gadiem!

Vīzu uz Krieviju noformēšana ārzemniekiem:

1. Šengenas zonas dalībvalstu pilsoņiem (Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īslande, Itālija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija) janoformē vīzas uz Krieviju pēc tarifiem LR pilsoņiem.

2. Vīza citiem ārzemniekiem - pēc pieprasījuma 

Papildus informācija

 Информация по заполнению бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (krievu valodā)

 Бланк уведомления по прибытию (krievu valodā)

Par Latvijas nepilsoņu braucienu jauno kārtību uz Krieviju  http://www.latvia.mid.ru/news/ru/08_019.html 

Saskaņā ar starptautisko praksi konsula nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tāda laika perioda garumā, kas tiks atzīts par nepieciešamu. Vīza var tikt atteikta gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana Krievijā tiks uzskatīta par nevēlamu. Vīzas izsniegšanas atteikuma gadījumā iekasētā konsula nodeva par vīzu netiek atgriezta un atteikuma iemesls netiek paskaidrots.   
Informācijai par vīzu noformēšanu uz citām valstīm, lūdzu, vērsieties pa tālruni vai elektronisko pastu.